O projektu

Portál je součástí projektu systematické a koordinované podpory spolupráce mezi Univerzitou Palackého v Olomouci, Mendelovou univerzitou v Brně, Janáčkovou akademií múzických věd v Brně, Veterinární a farmaceutickou univerzitou v Brně a Masarykovou univerzitou. Z prostředků projektu je podporována analýza možnosti spolupráce v oblasti internacionalizace, konkrétně sdílení kapacit v oblasti hostujících pedagogů.

Přednášky v tomto měsíci